RevoSlot-911_24_4

RevoSlot-911_24_3

RevoSlot-911_24_6

TEAM TIM VARGO (USA)
12H SEBRING 1998
Drivers: B.Refenning (USA) / J.Refenning (USA) / T.Vargo (USA) / J.Vargo (USA)